ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

  4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ,  ПРИМІЩЕНЬ, СПОРУД


     4.1. Утримання території
     4.1.1. Територія  підприємств,  ділянок,  що межують з житловими  будинками,  дачними та іншими будівлями, протипожежні розриви між будинками,  спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні постійно утримуватися в  чистоті  та  систематично  очищатися  від  сміття,  відходів виробництва,  тари,  опалого листя,  котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально  відведені  місця.
     4.1.2. На  території  населених  пунктів  та підприємств забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.
     4.1.3. Дороги, проїзди й проходи до будівель,  споруд,  пожежних  вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних  драбин,  пожежного інвентаря, обладнання та  засобів  пожежогасіння  мають  бути  завжди вільними, утримуватися справними, узимку очищатися від  снігу.
     Забороняється довільно  зменшувати  нормовану  ширину  доріг  та  проїздів.
     4.1.4. До  всіх будівель і споруд підприємства має бути забезпечений вільний доступ.  Протипожежні розриви між будинками, спорудами,  відкритими майданчиками для зберігання матеріалів,  устаткування тощо  повинні відповідати вимогам будівельних норм.  Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування,  стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і  споруд,  у тому числі інвентарних побутових приміщень, індивідуальних  гаражів тощо.
     4.1.5. Будівництво  на  території  підприємств нових будівель та  споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за наявності  проектної документації,  яка пройшла попередню експертизу (перевірку)  в органах державного пожежного нагляду на  відповідність  нормативним  актам з пожежної безпеки.
     Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджуючими металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан і т.ін.), комори, майстерні та інші приміщення.
     4.1.6. Про  закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або  з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи пожежної охорони.  На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку  об'їзду  або  влаштовані  переїзди  через  ділянки, що ремонтуються.
     4.1.7. На односмугових проїздах повинні влаштовуватися  роз'їзні  майданчики,  а  тупикові проїзди мають закінчуватися поворотними май---данчиками, які забезпечують можливість розвороту пожежних машин. Заз---начені майданчики повинні відповідати вимогам ДБН 360-92.
     4.1.8. Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел по грунту, їх треба укріплювати шлаком, гравієм або  іншими місцевими матеріалами  для  забезпечення  можливості  під'їзду  будь-якої пори року.
     4.1.9. Рейкові  колії,  тимчасові  траншеї  та канави не повинні  ускладнювати руху пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях  мають  бути обладнані зручні переїзди,  завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.
     Проїзди та  проходи через залізничні колії повинні мати суцільні  настили на рівні голівок рейок.  Стоянка вагонів без  локомотивів  на  переїздах забороняється.
     4.1.10. Ворота  в'їзду  на територію підприємства,  які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.
     4.1.11. На ділянках території підприємств,  де можливі скупчення  горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту не дозволяється.  Про це повинні бути вивішені відповідні написи (покажчики).
     4.1.12. Територія  підприємств  та  інших  об'єктів повинна мати  зовнішнє освітлення,  яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.
     4.1.13. На  території сільських населених пунктів,  будинків-вагончиків, дачних і садівничих поселень у місцях, які визначаються органами  місцевого  самоврядування,  повинні бути встановлені пристрої  для подавання звукових сигналів з метою сповіщення людей  на  випадок  пожежі  і  має бути запас води для цілей пожежогасіння,  який повинен  відповідати вимогам будівельних норм.
     4.1.14. Територія навколо населених пунктів,  дачних та садівничих поселень, об'єктів, розміщених в лісових масивах, повинна утримуватися так,  щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових  пожеж на будинки та споруди, а в разі виникнення пожежі на об'єктах поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних  протипожежних  смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому тощо).
     Від лісових масивів до будівель та споруд  повинні  бути  витримані протипожежні розриви відповідно до вимог будівельних норм.
     4.1.15. На  території  житлових  будинків,  дачних  і садівничих  поселень, громадських будинків, автокооперативів та стоянок транспорту  забороняється залишати на відкритих майданчиках та дворах бочки й  іншу тару з легкозаймистими рідинами (ЛЗР) і горючими рідинами  (ГР),  балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу,  а також  зберігати  балони  з-під газів,  не очищені від решток ЛЗР та ГР  бочки (тару).
     4.1.16. Тимчасові споруди,  кіоски,  ларки тощо повинні розміщатися на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім випадків, коли, згідно з будівельними нормами, потрібний більший протипожежний розрив,  або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін  без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.
     Інвентарні будівлі мобільного типу, кіоски, інші подібні будівлі  допускається розміщати групами,  але не більше 10 у групі і площею не  більше 800 м .  Відстань між групами цих будівель та від них до інших  споруд треба приймати не менше 15 м.
     4.1.17. На території підприємства на видних місцях повинні  бути  встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони,  знаки місць розміщення первинних засобів  пожежогасіння,  схема  руху  транспорту, в   якій  слід  вказувати  розміщення  будівель,  водойм,  гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення такої схеми  на  кожному  конкретному підприємстві визначається місцевими органами  державного пожежного нагляду).
     4.1.18. Стоянка транспорту у наскрізних  проїздах  будівель,  на  відстані менше  10  м від в'їзних воріт на територію об'єктів,  менше  5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв  вододжерел, пожежного  обладнання та інвентаря, на поворотних майданчиках тупикових проїздів  забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.
     4.1.19. Майданчики  перед трибунами відкритих спортивних споруд,  біля входів і виходів з будинків спортивних споруд з місцями для глядачів,   театрів,   клубів,  кіноконцертних  залів  не  повинні  мати  виступів,  перешкод, які заважають рухові людей. Не дозволяється зниження їх розрахункової ширини, збільшення схилів, встановлення на них  кіосків, ларків та інших споруд.
     4.1.20. Розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та споруд, а також в межах установлених будівельними нормами  протипожежних  розривів не дозволяється.
     4.1.21. Забороняється паління:
     на території та в приміщеннях об'єктів по видобутку, переробці і  зберіганню ЛЗР, ГР і горючих газів (ГГ), виробництву всіх видів вибухових речовин;
     у будівлях  з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщень (дільниць), торгових підприємств, складів і баз;
     у приміщеннях дитячих дошкільних,  шкільних та лікувальних  закладів;
     на хлібних злакових масивах  і зерноприймальних пунктах.
     На території об'єктів,  де паління  дозволяється,  адміністрація  зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього,  позначити їх знаком або написом,  встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.

2. Утримання будівель, приміщень та споруд
     4.2.1. Усі будівлі,  приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.
     4.2.2. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального  призначення,  застосування  нового  технологічного  устаткування  необхідно  дотримуватися  протипожежних  вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.  Не  дозволяється  зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення  умов  евакуації людей.
     Приступати до реконструкції,  перепланування  приміщень,  технологічного переоснащення чи впровадження нової технології дозволяється  лише за  наявності  проектної  документації,  яка  пройшла  попередню  експертизу  (перевірку) на відповідність нормативним актам з пожежної  безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного  нагляду.
     Придбані за  кордоном машини,  механізми,  устаткування,  технологічне  обладнання  вводяться   в   експлуатацію   лише   за   умови  відповідності їх діючим в Україні нормативним актам з пожежної безпеки.
     4.2.3. Протипожежні системи,  установки, устаткування приміщень,  будівель та споруд (протидимовий захист, пожежна автоматика, протипожежне  водопостачання,  протипожежні  двері,  клапани,  інші  захисні  пристрої у  протипожежних стінах і перекриттях тощо) повинні постійно  утримуватися у справному робочому стані.
     4.2.4. Отвори у протипожежних стінах,  перегородках та перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями (протипожежні  двері,  вогнезахисні клапани, водяні завіси і т.ін.) проти поширення вогню та  продуктів горіння.
     Не допускається встановлювати будь-які пристрої,  що перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних та протидимних дверей,  а також знімати пристрої для їх самозачинення.
     4.2.5. У разі перетинання протипожежних перешкод - стін, перегородок,   перекриттів,   відгороджуючих   конструкцій  -  різними  комунікаціями зазори (отвори),  що утворилися між цими конструкціями та  комунікаціями, повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом,  який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення,  що вимагається будівельними нормами для цих перешкод.
     4.2.6. Пошкодження вогнезахисних покриттів  (штукатурки,  спеціальних фарб,  лаків,  обмазок тощо) будівельних конструкцій,  горючих  оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих  опор та перегородок повинні негайно усуватись.
     Після обробки (просочення) антипіренами дерев'яних  конструкцій,  тканин  та  інших  горючих  матеріалів повинен бути складений акт про  проведення роботи підрядною організацією.  Після закінчення  термінів  дії  обробки  (просочення)  та  у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба  повторити.  Перевірку  стану  вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.
     4.2.7. Для  всіх будівель та приміщень виробничого,  складського  призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки (за ОНТП 24-86),  а також клас  зони  за правилами влаштування електроустановок, у тому числі для зовнішніх  виробничих і складських дільниць,  які необхідно позначати на вхідних  дверях  до  приміщення,  а  також на межах зон всередині приміщень та  іззовні.
     Визначення категорії  будівель та приміщень за вибухопожежною та  пожежною небезпекою на стадії проектування повинно  провадитися  розробником  технологічного процесу відповідно до вимог ОНТП 24-86.  Для  діючих підприємств категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою  можуть  визначатися  технологами самих підприємств або організаціями,  що мають відповідних фахівців та дозвіл (ліцензію) на це органу  державного пожежного нагляду.
     4.2.8. Вибухопожежонебезпечні   приміщення   у  багатоповерхових  будівлях повинні розміщатися біля зовнішніх стін верхніх поверхів.
     4.2.9. У підвальних та цокольних поверхах не допускається:
     4.2.9.1. Розміщення     вибухопожежонебезпечних      виробництв,  зберігання та застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами, целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших речовин  і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку (за винятком  випадків, обумовлених чинними нормативними документами).
     4.2.9.2. Улаштування (за  винятком  індивідуальних  житлових  та  дачних  будинків)  складів горючих матеріалів,  майстерень,  де використовуються горючі матеріали, а також інших господарських приміщень,  якщо  вхід  до них не ізольований від загальних евакуаційних сходових  кліток.
     4.2.10. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи  й приміщення (у т.ч.  венткамери,  електрощитові) під виробничі дільниці,  для зберігання продукції,  устаткування, меблів та інших предметів, для влаштування голуб'ятень тощо.
     Двері горищ,  технічних  поверхів,  венткамер,   електрощитових,  підвалів  повинні  утримуватися зачиненими.  На дверях слід вказувати  місце зберігання ключів.  Вікна горищ,  техповерхів, підвалів повинні  бути засклені.
     4.2.11. Приямки  віконних  прорізів  підвальних  і цокольних поверхів треба регулярно очищати від горючих відходів виробництва,  сухого листя, трави тощо. Не допускається закривати їх наглухо, а також  захаращувати або закладати віконні прорізи.
     4.2.12. У  житлових  будинках  та громадських будівлях не дозволяється розміщати крамниці й склади  з  наявністю  товарів  побутової  хімії,  ЛЗР  та ГР,  вогненебезпечних матеріалів (фарб,  розчинників,  лаків,  пороху тощо), балонів з газом, а також майстерні та виробничі  дільниці,  які  відносяться до вибухопожежонебезпечних категорій А та  Б.
     4.2.13. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи  на  перепадах  висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися постійно  справними,  бути пофарбованими.
     4.2.14. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де  перебувають люди,  гратів,  останні повинні розкриватися, розсуватися  або зніматися.  Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені (зняті).
     Встановлювати глухі  (незнімні)  грати дозволяється в квартирах,  банках,  касах,  складах,  коморах,  кімнатах для зберігання зброї  і  боєприпасів  та  в інших випадках,  передбачених нормами і правилами,  затвердженими в установленому порядку.
     4.2.15. У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється:
     - прибирати приміщення і прати одяг  із  застосуванням  бензину,  гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними  лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;
     - розкидати  й  залишати  неприбраними промаслені обтиральні матеріали.  Їх необхідно прибирати в металеві ящики,  щільно  закривати  кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально  відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками  з кришками, які щільно закриваються.
     4.2.16. Спецодяг працюючих з лаками,  фарбами та іншими ЛЗР і ГР  повинен своєчасно підлягати пранню й ремонту,  зберігатися в розвішеному вигляді в металевих шафах,  встановлених у спеціально відведених  для цієї мети приміщеннях.
     Адміністрація підприємства  повинна  встановити  чіткий  порядок  заміни промасленого спецодягу на чистий.
     4.2.17. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:
     - при кількості людей понад 50 осіб використовувати  приміщення,  забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами,  що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих грат і розташовані не вище другого поверху в будівлях з горючими перекриттями;
     - особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком  зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній  готовності останніх у протипожежному відношенні,  у т.ч. в забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності  засобів зв'язку, пожежної автоматики і сигналізації;
     - повинно бути організоване чергування на сцені та в приміщеннях  залів членів ДПД або працівників місцевої пожежної охорони об'єкта чи  відповідальних чергових;
     - не  дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену  норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових крісел,  стільців тощо, повне відключення під час спектаклів  або вистав світла,  використання віконниць для затемнення, проведення  вогневих,  фарбувальних  та  інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт,  застосування  дугових  прожекторів,  свічок,   бенгальських   вогнів,  відкритого  вогню,  фейєрверків,  а  також включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і палінням.
     На вимогу  органів  державного  пожежного нагляду здійснюються й  інші (додаткові) протипожежні заходи.
     4.2.18. Під час проведення новорічних свят:
     - ялинка повинна встановлюватися на стійкій  основі;
     - за відсутності в приміщенні електричного освітлення  (під  час  можливого відключення  тощо)  святкування  новорічної  ялинки повинно  проводитися тільки протягом світлового дня;
     - ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
     - ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил  улаштування електроустановок;  у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до  12 В;  потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими  проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з'єднань;
     - при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння тощо ) вона повинна бути терміново вимкнена;
     - не дозволяється прикрашати ялинку  целулоїдними  іграшками,  а  також марлею і ватою,  не просоченими вогнезахисною речовиною, застосовувати для ілюмінації ялинки свічки , одягати  дітей  в  костюми  з  легкозаймистих матеріалів (вати, паперу, марлі і т.ін.).
     4.2.19. Кількість відвідувачів у залах  для  глядачів,  обідніх,  виставочних,  торгових  та іншого призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах  не повинна перевищувати кількості,  встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації.
     За відсутності  в  будівельних  нормах  даних   для   розрахунку  площі, що припадає на одну особу, місткість зала приймається з розрахунку не менше 0,75 м  на одну особу.
     4.2.20. Житлові будинки,  підприємства, установи та інші об'єкти  мають бути забезпечені адресними вказівниками  (назва  вулиці,  номер  будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і  освітлюваними у темний час доби.

  4.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів
     4.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними,  нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх  людей,  які  перебувають  у  приміщеннях  будівель та споруд.
     Кількість та  розміри  евакуаційних   виходів   з   будівель   і  приміщень,  їхні конструктивні й планувальні рішення,  умови освітленості,  забезпечення незадимленості,  протяжність  шляхів  евакуації,  їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам  будівельних норм.
     4.3.2. У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання в приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи  до  сходових  кліток  та  інших  шляхів евакуації відповідно до  будівельних норм.
     4.3.3. У  приміщенні,  яке  має  один  евакуаційний  вихід,  дозволяється одночасно розміщати (дозволяється перебування)  не  більше  50 осіб.
     4.3.4. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в  напрямку  виходу з будівель (приміщень).
     Допускається влаштування дверей з відчиненням  усередину  приміщення в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік,  а  також у санвузлах,  з балконів,  лоджій,  площадок  зовнішніх  евакуаційних сходів (за винятком дверей,  що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).
     При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних  виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.
     4.3.5. Килими,  килимові  доріжки  й  інші  покриття  підлоги  у  приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до  підлоги і бути малонебезпечними щодо токсичності продуктів горіння, а  також мати помірну димоутворюючу здатність (за ГОСТ 12.1.044-89).
     4.3.6. Сходові  марші  і площадки повинні мати справні огорожі з  поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними  нормами ширину сходових маршів і площадок.
     4.3.7. У  сходових  клітках  (за  винятком  незадимлюваних)  дозволяється встановлювати прилади опалення,  у тому  числі  на  висоті  2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити,  поштові скриньки та  пожежні  крани  за  умови,  що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами.
     У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати лише прилади опалення.
     4.3.8. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним  освітленням  відповідно  до вимог будівельних норм та правил  улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.
     Шляхи евакуації,  що  не  мають  природного освітлення,  повинні  постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).
     4.3.9. У готелях,  театрально-видовищних, лікувальних  закладах,  приміщеннях інших громадських і допоміжних будівель,  де можуть перебувати  одночасно більше 100 осіб,  у виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності більше 50 працюючих (або  якщо  площа  перевищує 150 м ), а також в інших випадках, зазначених у нормативних  документах,  евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні,  підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або  такими,  що переключаються на нього автоматично в разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення.
     Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно  бути  справними.  У  глядачевих, виставочних та інших подібних приміщеннях (залах) їх слід  вмикати на весь час перебування людей (проведення заходу).
     4.3.10. На   випадок  відключення  електроенергії  обслуговуючий  персонал будівель, де у вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри,  кінотеатри,  готелі, гуртожитки, ресторани, лікарні,  інтернати,  дитячі дошкільні заклади  та ін.),  повинен  мати  електричні ліхтарі.  Кількість ліхтарів  визначається адміністрацією,  виходячи з особливостей об'єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей  у  будівлі  (але  не  менше  одного  ліхтаря  на кожного  працівника, який чергує на об'єкті у вечірній або нічний час).
     4.3.11. Не допускається:
     - влаштовувати на шляхах евакуації пороги,  виступи,  турнікети,  розсувні,  підйомні двері, такі двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
     - захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші  і площадки,  вестибюлі,  холи,  тамбури тощо)  меблями,  обладнанням,  різними матеріалами та готовою продукцією,  навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;
     - забивати,  заварювати,  замикати  на  навісні  замки,  болтові  з'єднання та інші запори,  що важко відчиняються зсередини,  зовнішні  евакуаційні двері будівель;
     - застосовувати  на  шляхах  евакуації  (крім будівель V ступеня  вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель,  а також сходів та сходових площадок;
     - розташовувати  у  тамбурах  виходів,  за  винятком  квартир та  індивідуальних житлових будинків,  гардероби,  вішалки для одягу, сушарні,  пристосовувати  їх для торгівлі,  а також зберігання,  у тому  числі тимчасового, будь-якого інвентаря та матеріалу;
     - захаращувати   меблями,  устаткуванням  та  іншими  предметами  двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини;
     - знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;
     - влаштовувати  у сходових клітках приміщення будь-якого призначення,  у т.ч.  кіоски,  ларки,  а також виходи  з  вантажних  ліфтів  (підйомників),  прокладати промислові газопроводи, трубопроводи з ЛЗР  та ГР, повітроводи;
     - влаштовувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за  винятком шаф для інженерних комунікацій;  зберігати в  шафах  (нішах)  для  інженерних  комунікацій горючі матеріали,  а також інші сторонні  предмети;
     - розташовувати в ліфтових холах комори,  кіоски, ларки і т.ін.;
     - встановлювати телекамери в проходах таким чином,  щоб вони перешкоджали евакуації людей;
     - робити  засклення  або  закладання жалюзі і отворів повітряних  зон у незадимлюваних сходових клітках;
     - знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів  і сходових кліток;
     - заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч передбаченому за проектом;
     - знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у  відчиненому положенні;
     - зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових  кліток або закладати їх;
     - розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо.