про приміщення

НАКАЗ

 

Відповідно до вимог Правил устрою електроустановок у розділі

класифікації виробничих приміщень по ступені небезпеки поразки електричним струмом

 

Н А К А З У Ю:

 

1.Класифікувати приміщення --------                    як приміщення з підвищеним ступенем небезпеки поразки електричним струмом у зв'язку з наявністю струмопровідного металевого фальшполу.

 

2.Інші приміщення  -------                    , класифікувати як приміщення без підвищеного ступеня небезпеки поразки електричним струмом -                у зв'язку з відсутністю в них ознак, що визначають підвищений ступінь небезпеки.

 

Директор