Журнал

 обліку видачі інструкцій
з охорони праці на підприємстві

 

 

 

 

                                                                  Розпочато “ ____ “ ____________________ 200    р.

                                                                  Закінчено “ ____ “ ____________________ 200   р.

 

 

№ п/п

Дата видачі

Код або номер інструкції

Найменування інструкції

Підрозділ (служба) якому видана інструкція

Кількість виданих примірників

Посада . прізвище, ініціали одержувача

Підпис одержувача