План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій - ПЛАС

Метою  плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є  планування дій (взаємодії) персоналу підприємства щодо локалізації і ліквідації аварій і зм'якшення їхніх наслідків.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа  або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), що приводить  до негайної або наступної погрози для життя і здоров'я людей, навколишнього середовища, матеріальних цінностей на території підприємства або за його межами.

Аварії залежно від їхнього масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б й В.

 На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва  (цеху , відділення, виробничої ділянки), що є  структурним підрозділом підприємства.

 ПЛАС складається з:

Зміст оперативної частини міняється  залежно від рівня аварії, на який  вона поширюється ;

ПЛАС ґрунтується:

Для забезпечення ефективної боротьби з  аварією на всіх рівнях її розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є :

Загальне  керівництво  роботою штабу здійснює відповідальний керівник робіт щодо локалізації і ліквідації аварій (далі - ВК).

Аналіз небезпеки підприємства

  Аналіз небезпеки підприємства проводиться  на підставі розгляду його стану  відповідно до вимог типового Положення , міжгалузевої і галузевої нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися на аналогічних підприємствах (об'єктах).

  На підприємстві виконується остаточне складання  і перевірка продукції з застосуванням електромонтажних робіт з використанням комплектуючих, протиральних і пакувальних матеріалів, контрольно-вимірювальної апаратури.

  Основною небезпекою на підприємства може бути пожежа як наслідок  загоряння устаткування  або матеріалів.

 Оперативна частина ПЛАС

Оперативна частина ПЛАС розробляється для керівництва  діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою запобігання аварійних ситуацій і аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку або локалізації їх з метою зведення  до мінімуму наслідків аварії для людей, матеріальних цінностей і навколишнього середовища, запобігання її поширення  на підприємстві і за його межі, рятування і виводу людей із зони поразки і потенційно небезпечних зон.

 Оперативна частина ПЛАС має :

 Повноваження й обов'язки відповідального керівника робіт

Керівництво  роботами по ліквідації аварії, рятуванню людей і зниженню впливу небезпечних факторів аварії на майно (власність), людей і на навколишнє середовище здійснює ВК. З метою полегшення виявлення ВК серед осіб , що перебувають  у місці розташування  органа  керівництва  локалізацією аварії, він повинен мати одяг (каску, куртку і т.д.) яскравого жовтогарячого кольору. Забороняється іншим особам , крім ВК, носити одяг, що пофарбована в аналогічний колір .

Забороняється вмішуватися  в дії ВК. При явно невірних  діях відповідального керівника робіт, вищестояща  керівна особа  має право відсторонити його і прийняти на себе керівництво  ліквідацією аварії або призначити для цього  іншу відповідну особу.             

Обов'язки ВК виконують:

 на рівні розвитку аварії "А" - начальник виробництва . До його прибуття на місце аварії обов'язку ВК виконує його заступник .

ВК зобов'язаний:

На рівні розвитку аварії "А":

Порядок дій у разі пожежі

1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння)  кожний  громадянин  зобов'язаний:

2. Посадова особа об'єкта, що прибула  на  місце  пожежі,  зобов'язана:

3. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком  випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.
4. Після   прибуття   пожежного  підрозділу  адміністрація  та  технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов'язані брати  участь  у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та  пристроїв, організувати  залучення  до  вжиття  необхідних   заходів,  пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та  засобів об'єкта.

План підприємства Секція 3. Напівпідвал
 
 
 
 

Опис дій персоналу

при розвитку аварійної ситуації

Секція 3. Напівпідвал. Кімната №1

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації

Розпізнавальні ознаки

Перелік виконавців, порядок їх дії

Виникнення пожежі

 

поява запаху продуктів горіння, спрацювання пожежної сигналізації, поява полум’я

К- викликає пожежну охорону 01, оповіщує керівництво, евакуація людей

К.- гасить вогонь вогнегасником(ВГ)

К- гасить вогонь пож.засобами(ПЩ)

Р- виносить оргтехніку, документи

Ч.- виносить оргтехніку, документи

Г.- виносить оргтехніку, документи

Перекидання полум'я на інші об'єкти.

поява полум’я в інших приміщеннях

 

 

Виконують розпорядження

відповідального керівника робіт (ВК) щодо локалізації і ліквідації аварії(пожежі)

 

 

 

Розвиток аварії за границями  підприємства

поява полум’я на інших поверхах та на території

 

Секція 3. Напівпідвал. Кімната №2

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації

Розпізнавальні ознаки

Перелік виконавців, порядок їх дії

Виникнення пожежі

 

поява запаху продуктів горіння, спрацювання пожежної сигналізації, поява полум’я

К - викликає пожежну охорону 01, оповіщує керівництво, евакуація людей

П- гасить вогонь вогнегасником(ВГ)

пож.засобами(ПЩ)

С- виносить оргтехніку, документи

 

Перекидання полум'я на інші об'єкти.

поява полум’я в інших приміщеннях

 

 

Виконують розпорядження

відповідального керівника робіт (ВК) щодо локалізації і ліквідації аварії(пожежі)

 

 

 

Розвиток аварії за границями  підприємства

поява полум’я на інших поверхах та на території

 
Перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, що повинні
 бути використані при локалізації аварії
 
№ п/п
Найменування
Місце розташування
1
Вогнегасник ОУ-3
коридор
2
Вогнегасник  ОПУ-5
коридор
3
Брезент
Аварійна шафа
4
Асботканина
Аварійна шафа
5
лом
Пож.щит-коридор
6
багор
Пож.щит-коридор
7
сокира
Пож.щит-коридор
8
відро
Пож.щит-коридор
9
лопата
Пож.щит-коридор
10
пісок
Ящик з піском
11
Ножиці для різки ел.проводів
Аварійна шафа
 

Список і схема оповіщення посадових осіб, що повинні

бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію)

  

№ п/п

Посада, прізвище

основна

дублююча

1

Ген. Директор

телефон

Курє`р

2

Директор

телефон

Курє`р

3

Зам. Ген. Директора

телефон

Курє`р

4

Гол.бухгалтер

телефон

Курє`р

5

Зам.директора

телефон

Курє`р

6

Зам.директора

телефон

Курє`р

 

Список робітників, що залучаються до локалізації аварії
 
№ п/п
Прізвище - основний
Прізвище - заміна
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9